Journalister vs Bloggere

by Roy Andre on Friday, 7 July 2006

Hva er en journalist? Dette spørsmålet har blitt mer og mer viktig etterhvert som informasjonsalderen utvikler seg. Bloggere og vanlige forfattere burde utvilsomt delt de samme rettigheter og muligheter for beskyttelse som “mainstream media” journalister, spesielt når det kommer til det å kunne hemmeligholde sine kilder og samtidig publisere informasjonen. Desverre er det ikke slik. Si meg hvem kilden din er eller gå i fengsel Når en journalist for et magasin, en radiostasjon eller en TV-stasjon blir stilt det dilemmaet så har han eller hun normalt flere fordeler som gjør at man slipper noen av delene, det være seg en mektig arbeisdgiver som kan betale advokatutgifter til å sikre “riktig” utfall i en eventuell rettssak eller at de generelle rettighetene en journalist har gjør at han eller hun slipper å gi fra seg sin kilde uten å måtte tenke på fengselsstraff overhodet.

Når en forfatter eller en blogger derimot publiserer noe som gjør at store insitusjoner eller firmaer ønsker å vite hvem som var kilden til nyheten så har de overhodet ingen slike rettigheter, selv om de ligger innenfor journalistiske begreper.

I California har for eksempel Apple Computer nylig gått etter tre bloggere de sier publiserte hemmeligstemplede dokumenter. En statlig domstol har bestemt at bloggerne må gi Apple navnet på den eller de personene som ga dem denne informasjonen.

Vanessa Leggett, en uavhengig forfatter som undersøkte et mord på egenhånd tilbringte 168 dager i fengsel i Houston, og er den personen som har tilbragt lengst tid bak murene bare for å nekte å utgi hvem som var kilden hennes.

Hvem er beskyttet? Spørsmålet om hvem som er en journalist er derfor tilbake for fullt. Bloggerne, som publiserer sine meninger lynraskt - ofte raskere og med langt mer omfattende og dyptgående synspunkter enn journalistene, har ikke fått den beskyttelsen de burde ha krav på.

Bloggerne i California hadde håpt at retten ville innse deres innflytelse og dermed behandle dem som vanlige journalister. Hadde de gjort det ville de automatisk vært beskyttet av en lov som verner dem mot å måtte utgi hvilke kilder de hadde.

Retten gikk også til det skrittet å si at selv ikke journalister har denne type rettigheter når det er snakk om produksjonshemmeligheter. Dermed må også de utgi sine kilder i slike tilfeller. Hvorvidt man bør ha rett til å utgi slikt materiale kan forsåvidt diskuteres, men må ses nærmere på i hvert enkelt tilfelle.

Uansett ble det dobbelt nederlag for bloggerne - som ønsker å bli likestilt med journalister. Det er ingen grunn til at de som arbeider for store nyhetsorganisasjoner skal ha større bekvemmeligheter enn oss andre.

EFF har sikret dine rettigheter i 15 år Electronic Frontier Foundation, som ble stiftet i 1990 ved hjelp av penger fra Silicon Valley, har de siste 15 årene vært en sterk forkjemper for blant annet ytringsfrihet og personvern på Internet. Stiftelsen ble dannet etter at Secret Service beslagla PC’ene til eieren av en mindre bokbutikk, Steve Jackson Garnes. Agenter fra Secret Service trodde Steve Jackson’s firma var involvert i tyveri og distribusjon av et “BellSouth”-dokument, som hackere kunne brukere til å forstyrre 911-nødssystemet i USA. Det viste seg etterhvert at Steve ikke var innvolvert i dette på noen som helst måte, men han måtte si opp flere ansatte etter at PC’ene hans ble konsfiskert - og da han fikk dem tilbake lenge etterpå så var mye viktig epost slettet.

Ingen av gruppene Jackson tok kontakt med for å få hjelp til å til sak mot Secret Service forsto teknologien godt nok til å ta tak i den. Utenom tre menn; Mitch Kapor, tidligere direktør i Lotus Development, Perry Barlow, tekstforfatter for the Grateful Dead og John Gilmore, ansatt ved Sun Microsystems. Disse hjalp Jacksons firma til å gå til sak, noe som til slutt førte til at en ny lov ble underskrevet der det stod at epost hadde like høy beskyttelsesgrad som telefonsamtaler.

Dette ble starten på EFF, som i dag er en svært mektig organisasjon med rundt 15.000 betalende medlemmer. Organisasjonen har en sterk tilstedeværelse i hele verden og jobber med å sikre forbrukerne i dagens rotete høyteknologiske verden.

Bloggere sammenlignes ofte med ensomme flygeblad-distributører som florerte for flere hundre år siden da trykkerkunsten var høyteknologi. Profesionelle organisasjoner som EFF og andre støttegrupper gjør bloggerne mindre ensomme i dag…Kilder: USA Today, Philip Meyer (professor i journalistikk ved Universitetet i Nord-Carolina)

USA Today, Philip Meyer (professor i journalistikk ved Universitetet i Nord-Carolina)

Leave a Comment

Hva er fornavnet til kongen (H.....)

Previous post: ROOT.no Announcer

Next post: eBay forbyr Google Checkout